Międzynarodowe Centrum Dziennikarzy (ICFJ) uruchomiło globalną ankietę porównawczą, która dostarczy bezprecedensowych danych na temat tego, w jaki sposób organizacje informacyjne dostosowują się do ery cyfrowej. Inicjatywa ta, będąca kontynuacją pierwszego raportu State of Technology in Global Newsrooms w 2017 r., Zagłębi się w sposób, w jaki branża wykorzystuje technologię do zwalczania dezinformacji, budowania zaufania i dywersyfikacji źródeł przychodów.

Badanie z 2019 r. opiera się na wcześniejszych ustaleniach, śledząc zmiany w redakcjach w ośmiu regionach. Credit: Ismail Pohan To drugie badanie ujawni, które regiony robią największe postępy lub opóźniają się w przyjmowaniu nowych technologii w ciągu ostatnich dwóch lat. Badanie, możliwe dzięki hojnemu wsparciu Google News Initiative i Fusion, ostatecznie będzie informowało o wysiłkach zmierzających do zamknięcia luki cyfrowej stojącej przed branżą.

Ankieta z 2017 r. Była dostępna w 12 językach, ale w ankiecie z 2019 r. Dostępne są jeszcze dwa języki – hindi i urdu – aby lepiej odzwierciedlić trendy na subkontynencie indyjskim.

Globalna ankieta porównawcza
L.J. Collier Authentic Jersey