Magazynowanie energii podstawą!

Wraz ze wzrostem zużycia energii, rośnie potrzeba jej magazynowania , co w dobie e-mobilności i pojazdów elektrycznych coraz mniej dziwi. W raporcie „E-mobilność: wizje i scenariusze rozwoju” poruszany jest temat potencjalnych koncepcji postępu w technologii magazynowania energii.

Autorzy opracowania „Scenariusze rozwoju technologii magazynowania energii” zwracają uwagę, że w  ciągu 2014 roku zużycie energii w Europie wynosiło ponad 20 000 TWh, i wciąż rośnie. Sieć elektroenergetyczna ulega ciągłym przemianom, usiłując sprostać zapotrzebowaniu na bezpieczny i zrównoważony system energetyczny. Nie zmienia to faktu, że w branży powszechnie wiadomo o nieprzydatności konwencjonalnych środków na dłuższy czas.

W przypadku dynamicznego rozwoju e-mobilności oraz transportu elektrycznego, zasadnicze znaczenie dla elastyczności systemu elektroenergetycznego będzie miało magazynowanie energii w lokalnych systemach i wybór optymalnego zasobnika energii. Umożliwi to przechowanie energii w sytuacji dominanty produkcji nad zużyciem i wykorzystanie jej, gdy zaczyna przeważać zużycie.

Istnieją różne technologie magazynowania energii. Mają różne właściwości i znajdują się na różnych etapach rozwoju technicznego i badań.

Różnorodność systemów
W raporcie został opublikowany podział systemów magazynowania energii ze względu na technologię i czas reakcji:

Różnorodność technologii magazynowania energii

wynika z dostępności zasobów, lokalizacji oraz tego, jaki system został zastosowany. Np. akumulatory kwasowo-ołowiowe są najbardziej rozpowszechnionym rodzajem akumulatora, a dzięki stosunkowo dużej gęstości mocy i energii oraz niskiemu samorozładowaniu są najchętniej stosowane jako akumulatory rozruchowe czy zasilacze awaryjne UPS, np. w telekomunikacji. Kondensatory dwuwarstwowe gromadzą i uwalniają energię z bardzo wysoką sprawnością i w krótkim czasie, można więc potencjalnie wykorzystywać je w przypadku konieczności szybkiego dostarczenia dużej mocy, jednak koszt energii (który może wynosić aż 20 000 EUR/kWh) znacznie przekracza koszty dla innych technologii magazynowania energii. Elektrownie szczytowo-pompowe, choć najbardziej rozpowszechnione (stanowią 90 proc. światowych systemów magazynowania energii w sieciach elektroenergetycznych) i cenowo będące jedną z najbardziej efektywnych opcji, uzależnione są od warunków geograficznych i najczęściej muszą być oddalone od centrów poboru energii.

Obecnie badanymi i opracowywanymi systemami są m.in. termoelektryczne wysokotemperaturowe systemy magazynowania, syntetyczny gaz ziemny, kompresyjne zasobniki energii (wykorzystujące jako nośnik energii sprężone powietrze zmagazynowane np. w kawernach solnych) czy nadprzewodnikowe magnetyczne zasobniki energii.

Magazynowanie energii podstawą postępu technologii
L.J. Collier Authentic Jersey