ROBOTICS R-SMCO-01 to urządzenie łączące ze sobą stanowiska pracy takie jak: stanowisko załadunku/rozładunku, robot załadunkowy, frezarka, tokarka, znakowarka laserowa oraz maszyna do gratowania i umożliwia ich obsługiwanie jednemu pracownikowi, któremu po pracy dziennej maszyny pozostaje tylko załadunek.

ROBOTICS R-SMCO-01

Maszyna pobiera element

przeznaczony do obróbki i umieszcza go w odpowiedniej maszynie. Gdy element ulegnie już pierwszej obróbce maszyna przekazuje go do kolejnego stanowiska, które ma wykonać kolejne zabiegi na elemencie itd. aż do momentu, w którym wszystkie cele obróbki zostaną osiągnięte a ROBOTOCS R-SMCO-01 przekaże obrobiony element do miejsca załadunku.

 

 Tarra ROBOTICS R- SMCO-01 to:

  • Zautomatyzowane znakowanie laserowe detali
  • Szybki system identyfikacji detali minimalizujący błąd operatora
  • Obsługa różnych rodzajów i wersji obróbczych detali
  • Zrobotyzowany proces usuwania gratu po procesie obróbki
  • Możliwość zdalnego wybierania różnych programów na obrabiarkach

Zastosowanie:

  • Automatyzacja centr obrabiarek
  • Pełna obróbka procesu od odlewu po gotowy produkt
  • Odbiór i automatyczny transport detali przez wszystkie operacje;
  • Zrobotyzowane stanowisko załadunku i rozładunku
ROBOTICS R-SMCO-01 – produkt od firmy TARRA