Członkowie klastra mogą skorzystać z Coachingu – popularnego sposobu szkolenia wykorzystującego elementy psychologii, mającego na celu pomoc pojedynczym osobą lub grupie osób w przyśpieszeniu tempa procesu rozwoju i polepszenie efektywności działania i osiągania celów.

L.J. Collier Authentic Jersey